Vybíráme koťátko - #1: Úvod

#1: Úvod
#3: Cena
#4: Průkaz původu

Dospět k pocitu, že ve svém životě neodmyslitelně potřebujete kočičího parťáka je jedno z nejkrásnějších rozhodnutí vůbec. Jenže jako všude, i zde to s sebou nese nespočetné množství úskalí a my si je v tomhle článku dopodrobna rozebereme, protože znalosti a osvěta, je takřka půlka zdraví kotěte. Mým záměrem není vás odrazovat nebo strašit, ale pomoci předejít co největšímu množství problémů, které při výběru kotěte (nebo bezprostředně po něm) mohou nastat. A bohužel nastávají. 

Ještě než se dostaneme k samotné problematice a kritériím výběru, začal bych možná z trochu jiného soudku, který by však měl předcházet každému rozhodnutí pořídit čistokrevné zvíře s průkazem původu. Každý z nás by si měl položit elementární otázku, o které jsem však přesvědčen, že padá mnohem méně, než by v dnešní vyhrocené společnosti zaznívat měla: opravdu potřebuji čistokrevnou kočku? Respektive: nebude prospěšnější vzít si bezprizorní kočku z ulice nebo z útulku? Asi si říkáte, proč na stránkách chovatelské stanice řešíme útulkové kočky. Hned vám to vysvětlím. Ono je sice lehké nadchnout se pro majestátní zvíře se vznešeným rodokmenem, na kterého budou návštěvy v němém úžasu zírat - ostatně spousta lidí si zvířata pořizuje z určitých společenských rozmarů - ale pomyslel někdo na ta osamělá zvířata bez domova, která také potřebují naši lásku? A kdo jiný by měl edukovat potenciální zájemce, než profesionální stanice, která je touto problematikou kovaná? Více si o tomhle tématu řeknem v samostatné rubrice, kde na něj bude dostatek prostoru, ale vy se nad tím můžete trochu zamyslet už nyní.

Pokud však už máte jasno v tom, že za všech okolností potřebujete kočku s průkazem původu a čeká vás samotný výběr koťátka, pak mám pro vás dvě zprávy. Špatnou zprávou je, že výběr toho ideálního koťátka je zatracená alchymie. Tou dobrou zprávou je, že i vy se můžete stát alchymistou. Bude to chtít jen dostatek času, touhu pochopit kočičí problematiku trochu do hloubky a taky určitou sebereflexi. Určitě neexistuje žádný zaručený návod, jak postupovat (protože i preference jsou různé), zato ale existuje soubor parametrů a úhlů pohledu, které když se podaří vhodně nakombinovat, hodně se tomu ideálu můžete přiblížit. Kdybych to měl velmi zestručnit a zjednodušit, můžeme se omezit dva nejzákladnější úhly pohledu, kterými jsou úhel chovatelský (výběr zvířete určeného pro následný chov) a úhel "mazlíkářský" (výběr parťáka pro radost). Oba z nich jsou naprosto svébytné a legitimní okruhy, takže logicky i jejich potřeby a prefence jsou při výběru velmi odlišné, najdeme však parametr, který je společný a tím je zdraví.

- pokračování příště -